دانلود تحقیق-پایان نامه-پروژه-کارآموزی-مقاله و....... tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com 2020-02-14T23:28:02+01:00 mihanblog.com مسیریابی پایدار در برابر خطا، برای خطاهای دائم و غیر دائم در سیستم های HPC 2017-05-26T11:58:46+01:00 2017-05-26T11:58:46+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1787 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Fault-tolerant Routing for Multiple Permanent and Non-permanent Faults in HPC Systems          نویسنده/ناشر/نام مجله :   International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications     سال انتشار: 2010 کد محصول:  1000596 تعداد صفحات انگلیسی: 7     تعداد صفحات فارسی: 15   قیمت بر حسب ریال:   100000  نوع فایل های ضمی   عنوان مقاله انگلیسی 
  Fault-tolerant Routing for Multiple Permanent and Non-permanent Faults in HPC Systems 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
چارچوب امنیتی مبتنی بر تهدید(تهدید گرا): یک روش پیش فعال در مدیریت تهدید 2017-05-26T11:51:32+01:00 2017-05-26T11:51:32+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1786 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Threat-Oriented Security Framework: A Proactive Approach in Threat Management          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Procedia Technology     سال انتشار: 2012 کد محصول:  1000598 تعداد صفحات انگلیسی: 8     تعداد صفحات فارسی: 10   قیمت بر حسب ریال:   100000  نوع فایل های ضمیمه: word+pdf      حجم فایل: 651 کیلو بایت    &   عنوان مقاله انگلیسی 
  Threat-Oriented Security Framework: A Proactive Approach in Threat Management 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
ارائه یک الگوریتم با پیچیدگی زمانی چند جمله ای جهت حل مسأله زیرگراف متصل مشترک با بیشترین یال برای گراف های مسطح بیرونی با درجه محدود 2017-05-26T11:49:12+01:00 2017-05-26T11:49:12+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1785 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    A Polynomial-Time Algorithm for Computing the Maximum Common Connected Edge Subgraph of Outerplanar Graphs of Bounded Degree          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Mathematical Foundations of Computer Science      سال انتشار: 2012 کد محصول:  1000045 تعداد صفحات انگلیسی: 17     تعداد صفحات فارسی: 20   قیمت بر حسب ریال:   155000  نوع فایل های ضمیمه: Pd   عنوان مقاله انگلیسی 
  A Polynomial-Time Algorithm for Computing the Maximum Common Connected Edge Subgraph of Outerplanar Graphs of Bounded Degree 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
الگوریتم سنکرون سازی پایگاه داده، برای دستگاههای سیال 2017-05-26T11:47:44+01:00 2017-05-26T11:47:44+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1784 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    A Database Synchronization Algorithm for Mobile Devices          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Consumer Electronics, IEEE Transactions     سال انتشار: 2010 کد محصول:  1000047 تعداد صفحات انگلیسی: 7     تعداد صفحات فارسی: 20   قیمت بر حسب ریال:   115000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word      حجم فایل: 947 کیلو بایت    &nb   عنوان مقاله انگلیسی 
  A Database Synchronization Algorithm for Mobile Devices 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
الگوریتم های تخمین قطعی، برای مسئله ی نزدیک ترین رمزواژه 2017-05-26T11:46:33+01:00 2017-05-26T11:46:33+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1783 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Deterministic Approximation Algorithms for the Nearest Codeword Problem          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization. Algorithms and Techniques     سال انتشار: 2009 کد محصول:  1000048 تعداد صفحات انگلیسی: 13     تعداد صفحات فارسی: 15   قیمت بر حسب ریال:   105000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word &   عنوان مقاله انگلیسی 
  Deterministic Approximation Algorithms for the Nearest Codeword Problem 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
الگوریتم هایی برای مسیرهای طولانی در گراف 2017-05-26T11:36:50+01:00 2017-05-26T11:36:50+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1782 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Algorithms for long paths in graphs          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Theoretical Computer Science     سال انتشار: 2007 کد محصول:  1000049 تعداد صفحات انگلیسی: 10     تعداد صفحات فارسی: 21   قیمت بر حسب ریال:   115000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word      حجم فایل: 665 کیلو بایت           رشته ه   عنوان مقاله انگلیسی 
  Algorithms for long paths in graphs 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
پروتکل قفل گذاری بر مبنای XPath، با همزمانی بالا برای پایگاه داده های XML 2017-05-26T11:34:14+01:00 2017-05-26T11:34:14+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1781 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    A high concurrency XPath-based locking protocol for XML databases          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Information and Software Technology     سال انتشار: 2006 کد محصول:  1000052 تعداد صفحات انگلیسی: 9     تعداد صفحات فارسی: 29   قیمت بر حسب ریال:   150000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word      حجم فایل: 381 کیلو بایت  &nbsp   عنوان مقاله انگلیسی 
  A high concurrency XPath-based locking protocol for XML databases 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟ 2017-05-26T11:31:09+01:00 2017-05-26T11:31:09+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1779 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    WHAT DOES IT SERVICE MANAGEMENT LOOK LIKE IN THE CLOUD?          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Recent Advances in Computers, Communications, Applied Social Science and Mathematics     سال انتشار: 2010 کد محصول:  1000226 تعداد صفحات انگلیسی: 6     تعداد صفحات فارسی: 9   قیمت بر حسب ریال:   70000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word    &nbsp   عنوان مقاله انگلیسی 
  WHAT DOES IT SERVICE MANAGEMENT LOOK LIKE IN THE CLOUD? 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
محاسبات ابری خودکار کارآمد با استفاده از شبیه سازی رویداد گسسته ی آنلاین 2017-05-26T11:29:35+01:00 2017-05-26T11:29:35+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1778 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Efficient autonomic cloud computing using online discrete event simulation          نویسنده/ناشر/نام مجله :   J. Parallel Distrib. Comput     سال انتشار: 2013 کد محصول:  1000554 تعداد صفحات انگلیسی: 10     تعداد صفحات فارسی: 18   قیمت بر حسب ریال:   135000  نوع فایل های ضمیمه: word+pdf      حجم فایل: 5 مگا بایت      عنوان مقاله انگلیسی 
  Efficient autonomic cloud computing using online discrete event simulation 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
YAMR: پروتکلِ مدرن برای مسیریابی چند مسیره 2017-05-24T10:39:35+01:00 2017-05-24T10:39:35+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1777 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    YAMR: Yet Another Multipath Routing Protocol          نویسنده/ناشر/نام مجله :   ACM SIGCOMM Computer Communication Review     سال انتشار: 2010 کد محصول:  1000595 تعداد صفحات انگلیسی: 6     تعداد صفحات فارسی: 14   قیمت بر حسب ریال:   100000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word      حجم فایل: 1 مگا بایت       &n   عنوان مقاله انگلیسی 
  YAMR: Yet Another Multipath Routing Protocol 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
مسیریابی پایدار در برابر خطا، برای خطاهای دائم و غیر دائم در سیستم های HPC 2017-05-24T10:37:36+01:00 2017-05-24T10:37:36+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1776 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Fault-tolerant Routing for Multiple Permanent and Non-permanent Faults in HPC Systems          نویسنده/ناشر/نام مجله :   International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications     سال انتشار: 2010 کد محصول:  1000596 تعداد صفحات انگلیسی: 7     تعداد صفحات فارسی: 15   قیمت بر حسب ریال:   100000  نوع فایل های ضمیمه   عنوان مقاله انگلیسی 
  Fault-tolerant Routing for Multiple Permanent and Non-permanent Faults in HPC Systems 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
مدل سازی قابلیت اطمینان و طرح های کنترل سیستم مرکب ذخیره ساز انرژی و نیروگاه بادی با میزان ارتقا مناسب خط انتقال 2017-05-24T06:33:29+01:00 2017-05-24T06:33:29+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1775 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Reliability Modeling and Control Schemes of Composite Energy Storage and Wind Generation System With Adequate Transmission Upgrades          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Sustainable Energy, IEEE Transactions on     سال انتشار: 2011 کد محصول:  1000041 تعداد صفحات انگلیسی: 7     تعداد صفحات فارسی: 22   قیمت بر حسب ریال:   145000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf   عنوان مقاله انگلیسی 
  Reliability Modeling and Control Schemes of Composite Energy Storage and Wind Generation System With Adequate Transmission Upgrades 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
مدلسازی و شبیه سازی نوع جدیدی از فیلتر EMI برای ماژول های الکترونیکی برق مجتمع 2017-05-24T06:31:45+01:00 2017-05-24T06:31:45+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1774 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Modelling and Simulation of the New Type of EMI Filter for Integrated Power Electronics Modules          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Microwave Conference, 2008. EuMC 2008. 38th European      سال انتشار: 2008 کد محصول:  1000042 تعداد صفحات انگلیسی: 4     تعداد صفحات فارسی: 13   قیمت بر حسب ریال:   70000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word   &   عنوان مقاله انگلیسی 
  Modelling and Simulation of the New Type of EMI Filter for Integrated Power Electronics Modules 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
یک طرح حفاظتی جدید برای حفاظت از ژنراتورهای سنکرون مقیاس کوچک در برابر ناپایداری گذرا 2017-05-24T06:29:08+01:00 2017-05-24T06:29:08+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1773 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    A Novel Protective Scheme to Protect Small-Scale Synchronous Generators Against Transient Instability          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Industrial Electronics, IEEE Transactions     سال انتشار: 2013 کد محصول:  1000043 تعداد صفحات انگلیسی: 9     تعداد صفحات فارسی: 30   قیمت بر حسب ریال:   155000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word       عنوان مقاله انگلیسی 
  A Novel Protective Scheme to Protect Small-Scale Synchronous Generators Against Transient Instability 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
تحقیق و توسعه جعبه ابزار تکمیل شده ی مدل (GM(1,1 با استفاده از نرم افزار مطلب 2017-05-24T06:26:36+01:00 2017-05-24T06:26:36+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1772 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    The Research and Development of Completed GM(1,1) Model Toolbox Using Matlab          نویسنده/ناشر/نام مجله :   INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL COGNITION     سال انتشار: 2005 کد محصول:  1000139 تعداد صفحات انگلیسی: 7     تعداد صفحات فارسی: 26   قیمت بر حسب ریال:   125000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word      حجم فایل: 6   عنوان مقاله انگلیسی 
  The Research and Development of Completed GM(1,1) Model Toolbox Using Matlab 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
سویینگ اولیه در ناپایداری کنترل شده 2017-05-24T06:24:34+01:00 2017-05-24T06:24:34+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1771 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    An Initial Swing at Controlled Instability          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Mark F. Petty     سال انتشار: 2002 کد محصول:  1000158 تعداد صفحات انگلیسی: 23     تعداد صفحات فارسی: 8   قیمت بر حسب ریال:   90000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word      حجم فایل: 955 کیلو بایت           رشته های مرتبط   عنوان مقاله انگلیسی 
  An Initial Swing at Controlled Instability 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
شبکه های عصبی گسترش متقابل برای تشخیص علائم 2017-05-24T06:18:19+01:00 2017-05-24T06:18:19+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1768 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    COUNTER PROPAGATION NEURAL NETWORKS FOR TRADEMARK RECOGNITION          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Signal Processing and its Applications, Sixth International, Symposium on. 2001     سال انتشار: 2001 کد محصول:  1000159 تعداد صفحات انگلیسی: 2     تعداد صفحات فارسی: 6   قیمت بر حسب ریال:   60000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word    &nbs   عنوان مقاله انگلیسی 
  COUNTER PROPAGATION NEURAL NETWORKS FOR TRADEMARK RECOGNITION 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
حفاظت اپیدرمال(مربوط به پوست برونى): تجزیه و تحلیلی مقایسه ای تماس با سیلیکات آلومینیوم و منیزیم و اسپری مخلوط سرمازا 2017-05-24T06:16:59+01:00 2017-05-24T06:16:59+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1767 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Epidermal Protection: A Comparative Analysis of Sapphire Contact and Cryogen Spray Cooling          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Lumenis     سال انتشار: 2001 کد محصول:  1000162 تعداد صفحات انگلیسی: 8     تعداد صفحات فارسی: 21   قیمت بر حسب ریال:   115000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word      حجم فایل: 640 کیلو بایت      عنوان مقاله انگلیسی 
  Epidermal Protection: A Comparative Analysis of Sapphire Contact and Cryogen Spray Cooling 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
قاعده ی اصلی طراحی جاذب های موج تک لایه یا دو لایه حاوی مواد چپگرد (LH) 2017-05-24T06:16:21+01:00 2017-05-24T06:16:21+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1766 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Design principle of single- or double-layer wave-absorbers containing left-handed materials          نویسنده/ناشر/نام مجله :   Materials & Design     سال انتشار: 2009 کد محصول:  1000234 تعداد صفحات انگلیسی: 5     تعداد صفحات فارسی: 13   قیمت بر حسب ریال:   90000  نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word      حجم فایل: 808 کیلو بایت   عنوان مقاله انگلیسی 
  Design principle of single- or double-layer wave-absorbers containing left-handed materials 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی 2017-05-24T06:15:44+01:00 2017-05-24T06:15:44+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1765 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer          نویسنده/ناشر/نام مجله :   International Conference on Power, Energy and Control     سال انتشار: 2013 کد محصول:  1000382 تعداد صفحات انگلیسی: 7     تعداد صفحات فارسی: 23   قیمت بر حسب ریال:   100000  نوع فایل های ضمیمه: word+pdf   &n   عنوان مقاله انگلیسی 
  Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
سیر ردیابی و کنترل غیر خطی عملکرد کامل کشتی با اختلال 2017-05-24T06:15:00+01:00 2017-05-24T06:15:00+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1764 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Trajectory Tracking Control of Nonlinear Full Actuated Ship with Disturbances          نویسنده/ناشر/نام مجله :   International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR)     سال انتشار: 2011 کد محصول:  1000394 تعداد صفحات انگلیسی: 6     تعداد صفحات فارسی: 24   قیمت بر حسب ریال:   70000  نوع فایل های ضمیمه: word+pdf  &nb   عنوان مقاله انگلیسی 
  Trajectory Tracking Control of Nonlinear Full Actuated Ship with Disturbances 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
بهره وری انرژی و مجازی سازی سرور، در مراکز داده ای( دیتا سنتر ها):یک مطالعه تجربی 2017-05-24T06:14:29+01:00 2017-05-24T06:14:29+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1763 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Energy Efficiency and Server Virtualization in Data Centers: An Empirical Investigation          نویسنده/ناشر/نام مجله :   INFOCOM Workshops, page 133-138. IEEE     سال انتشار: 2012 کد محصول:  1000616 تعداد صفحات انگلیسی: 6     تعداد صفحات فارسی: 16   قیمت بر حسب ریال:   100000  نوع فایل های ضمیمه: word+pdf      حجم فایل: 1   عنوان مقاله انگلیسی 
  Energy Efficiency and Server Virtualization in Data Centers: An Empirical Investigation 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
طرح بازآرایی یک سیستم قدرت نوین برای به حداقل رسانیدن تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم آتش بازی 2017-05-24T06:12:13+01:00 2017-05-24T06:12:13+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1762 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    A new power system reconfiguration scheme for power loss minimization and voltage profile enhancement using Fireworks Algorithm          نویسنده/ناشر/نام مجله :   International Journal of Electrical Power & Energy Systems     سال انتشار: 2014 کد محصول:  1010236 تعداد صفحات انگلیسی: 11     تعداد صفحات فارسی: 30   قیمت بر حسب ریال:   170000  نوع   عنوان مقاله انگلیسی 
  A new power system reconfiguration scheme for power loss minimization and voltage profile enhancement using Fireworks Algorithm 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
کنترل سیکل وظیفه به همراه بهینه سازی تأخیر و بازدهی انرژی در شبکه های ماشین با ماشین مویرگی در سیستم مخابرات 5G 2017-05-24T06:08:22+01:00 2017-05-24T06:08:22+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1761 رسول نیستانی   عنوان مقاله انگلیسی    Duty cycle control with joint optimisation of delay and energy efficiency for capillary machine-to-machine networks in 5G communication system          نویسنده/ناشر/نام مجله :   TRANSACTIONS ON EMERGING TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES     سال انتشار: 2015 کد محصول:  1010245 تعداد صفحات انگلیسی: 14     تعداد صفحات فارسی: 45   قیمت بر حسب ریال:   200000&n   عنوان مقاله انگلیسی 
  Duty cycle control with joint optimisation of delay and energy efficiency for capillary machine-to-machine networks in 5G communication system 
       
       

 
:
    :
      
:      
:  
 
تصویر پیش فرض
            
      جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده   
    (مقاله انگلیسی رایگان)  
     
   
        
]]>
دانلود مقاله روش مبتنی بر قابلیت اطمینان برای استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه در سیستم‌های انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک 2017-04-28T05:24:22+01:00 2017-04-28T05:24:22+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1760 رسول نیستانی نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان function validf__107382(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__107382').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__107382').value)){document.getElementById('Email__107382').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__107382').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');

مبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان
]]>
مقاله اروپای قرون وسطی 2017-04-27T18:34:14+01:00 2017-04-27T18:34:14+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1759 رسول نیستانی مقاله اروپای قرون وسطیمقاله اروپای قرون وسطی
مقاله اروپای قرون وسطی

مقاله-اروپای-قرون-وسطیمقاله اروپای قرون وسطیدانلود فایل

]]>
مقاله اتابكان و خوارزمشاهیان 2017-04-27T18:33:30+01:00 2017-04-27T18:33:30+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1758 رسول نیستانی مقاله اتابكان و خوارزمشاهیانمقاله اتابكان و خوارزمشاهیان
مقاله اتابكان و خوارزمشاهیان

مقاله-اتابكان-و-خوارزمشاهیانمقاله اتابكان و خوارزمشاهیاندانلود فایل

]]>
مقاله ابومسلم خراسانی 2017-04-27T18:32:52+01:00 2017-04-27T18:32:52+01:00 tag:http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1757 رسول نیستانی مقاله ابومسلم خراسانیمقاله ابومسلم خراسانی
مقاله ابومسلم خراسانی

مقاله-ابومسلم-خراسانیمقاله ابومسلم خراسانیدانلود فایل

]]>